Už se nemusíte ptát,
kdy že se to budem brát.

Dostali jsme od Vás spoustu krásných e-mailů. Většina z Vás je psala ještě pod vlivem překvapení, byly tedy většinou velmi bezprostřední a upřímné. Četli jsme je a psali odpovědi témeř až do rána, svatební noc jsme tedy doslova promailovali :) Za všechna přání (nejen mailová, ale i sms-ková a ostatní) moc děkujeme.

yast gratulace
(tohle přání jsme dostali od YaST teamu)


#
# spec file for package bride (Version 1.0)
#
# Copyright (c) 2007 The Life
# This file and all modifications and additions to the pristine
# package are under the same license as the package itself.
#
# Please submit bug fixes or comments via http://lamparna.suse.cz
#

# norootforbuild

BuildRequires: husband rings witnesses

Name: bride
License: proprietary
Group: Frog/Female
Autoreqprov: on
Version: 1.0
Release: 0
Summary: The Bride - an useful utility for managing YaST hacker's workload
Url: http://vidner.net/svatba/
Source: %{name}-%{version}.tar.bz2
Patch: %{name}-%{version}-white_robe.patch
#FIXME: add right location when known
BuildRoot: %{_tmppath}/%{name}-%{version}-build

%description
A bride, is a female participant in a wedding ceremony: a woman about to be married,
currently being married, or, in some uses, very recently married.

%prep
%setup -q
%patch
%wipe_tears

%build
./configure --yes \
      --change_rings \
      --kiss
make

%install
mv "$BRIDE_SURNAME" "$HUSBAND_SURNAME"ova
%{carry_bride_and_not_stumble_over_doorstep}

%clean
mv $RPM_BUILD_ROOT "$HOME"

%post
%kiss
%caress
%xxx
%enjoy_congratulations_especially_from_packagers_team

%triggerin -- tadpole
%buy_ear_protectors
mv $BEDROOM/$MY_BED $LIVING_ROOM
while [ $TADPOLE_YEARS -lt 3 ]; do
      mv $DIRTY_NAPPY $CLEAN_NAPPY
      sleep 7200
done

%preun
#DO NOT FIXME: not implemented

%postun
#DO NOT FIXME: not implemented

%files
%defattr(-,mvidner,mvidner)
$HOME/bride

(a balíkáři v čele s Aničkou obratem vydali nový balíček)

© Žabža & Žabža 2007