Referendum o budoucnosti zeleného valu v Malkovského ulici

  • user warning: Table 'vidnernet.drpl1_comments' doesn't exist query: SELECT COUNT(*) FROM drpl1_comments c WHERE c.nid = 1004 AND c.status = 0 in /web/htdocs2/vidnernet/home/www/drupal/modules/comment/comment.module on line 992.
  • user warning: Table 'vidnernet.drpl1_comments' doesn't exist query: SELECT c.cid as cid, c.pid, c.nid, c.subject, c.comment, c.format, c.timestamp, c.name, c.mail, c.homepage, u.uid, u.name AS registered_name, u.signature, u.signature_format, u.picture, u.data, c.thread, c.status FROM drpl1_comments c INNER JOIN drpl1_users u ON c.uid = u.uid WHERE c.nid = 1004 AND c.status = 0 ORDER BY c.thread DESC LIMIT 0, 50 in /web/htdocs2/vidnernet/home/www/drupal/modules/comment/comment.module on line 992.

Na webu k projektu Letňanské lentilky http://letnanskelentilky.cz/budoucnost-valu-v-malkovskeho-ulici/ v článku "Budoucnost valu v Malkovského" jsou zveřejněny tři studie. Velmi dobře dopadl průzkum složení valu, naopak zcela nepříznivě vyznělo hodnocení zdravotního stavu porostu na valu.
Dendrologické posudky jsou možná psány trochu tendenčně, ale je pravda, že stromy, zejména borovice, nejsou v nejlepším stavu, hlavně kvůli absenci jakékoliv údržby v předchozích letech. Pravda je také, že houbové choroby ničí v posledních letech borové lesy na mnoha místech v ČR, např. v Polabí. Pokouším se sehnat nějakého nezávislého odborníka, který by se ke stavu valu a způsobu jeho revitalizace vyjádřil.

Podle mého názoru by bylo nyní třeba udělat dvě věci:

  1. Tlačit na radnici aby neprodleně (pokud se tak již nestalo) zadala vypracování návrhu jak porost na (a kolem) valu ošetřit, a vybrala firmu, která jej co nejdříve zrealizuje.
  2. Začít organizovat referendum obyvatelů Malkovského ulice, které má podle slibů p. Mikuleckého o jeho osudu rozhodnout.

Proč referendum neodkládat? (tuším, že p. Mikulecký uvažoval až o roku 2014):

  1. V případě, že by referendum rozhodlo ve prospěch parkoviště, mohla by stačit jen minimální (nebo žádná) údržba zeleně na valu, ušetřily by se finanční prostředky.
  2. Pokud by se lidé vyjádřili pro jeho zachování, byl by to naopak pádný argument pro okamžitou revitalizaci valu. Každý odklad by jen přinesl zvýšení nákladů.
  3. Nebylo by také nutné měnit územní plán (domnívám se, že současný statut izolační zeleň IZ neumožňuje vybudování tak rozsáhlého parkoviště). Pokud by se podařilo zachovat statut izolační zeleně IZ resp. ZN (zeleň nelesní), byla by to i jakási záruka do budoucna.

Jsem připraven a ochoten se organizace referenda ujmout. Potřeboval bych však pomoci s formulací otázek a dosáhnout jejich odsouhlasení p. Mikuleckým. Pak stále věřím, že by se podařilo, podobně jako před třemi lety, v každém vchodu nalézt jednoho člověka, který by shromáždil odpovědi od svých sousedů. Pak by bylo dobré, kdyby někdo z výboru každého SVJ autorizoval, že referenda se zúčastnili pouze ti lidé, kteří v daném vchodu bydlí. Výhodou oproti roku 2009, kdy jsme na sběr podpisů pod námitku měli pouhé 2 týdny, by bylo, že tentokrát by nás tolik čas netlačil.

Uvítám jakékoliv náměty a připomínky a hlavně pomoc s organizací referenda

S přáním příjemného dne

Ing.Václav Čadek
cadekv@volny.cz
mobil 734 403 958

PS: Ve výše uvedeném článku je také anketa k budoucnosti valu.