Kontrolní výbor se stará?

  • user warning: Table 'vidnernet.drpl1_comments' doesn't exist query: SELECT COUNT(*) FROM drpl1_comments c WHERE c.nid = 58 AND c.status = 0 in /web/htdocs2/vidnernet/home/www/drupal/modules/comment/comment.module on line 992.
  • user warning: Table 'vidnernet.drpl1_comments' doesn't exist query: SELECT c.cid as cid, c.pid, c.nid, c.subject, c.comment, c.format, c.timestamp, c.name, c.mail, c.homepage, u.uid, u.name AS registered_name, u.signature, u.signature_format, u.picture, u.data, c.thread, c.status FROM drpl1_comments c INNER JOIN drpl1_users u ON c.uid = u.uid WHERE c.nid = 58 AND c.status = 0 ORDER BY c.thread DESC LIMIT 0, 50 in /web/htdocs2/vidnernet/home/www/drupal/modules/comment/comment.module on line 992.

Smlouva mezi BPT a MČ Praha 18 Letňany
[Pavel Filípek] informoval o šířících se obavách obyvatel oblasti sídliště BPT (v okolí ulic Malkovského, Tupolevova, Křivoklátská, Nýdecká) z plánované výstavby v této lokalitě. [Kontrolní výbor] doporučuje vedení obce zlepšit informační politiku vůči veřejnosti a podávat bližší informace jak na webových stránkách, tak prostřednictvím Letňanských listů.
hlasování: 4-0-0
Usnesení bylo přijato.

Zdroj: zápis (DOC, 40KB) z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha 18 ze dne 27.1.2009.