Odpovědět na komentář

Změna územního plánu-ohrožení zeleného pásu

Dobrý den,
jak asi víte do 9.12.2009 je možné podávat připomínky k návrhu územního plánu Hl.m. Praha. V našem bezprostředním okolí je navržena změna využití parcely která je mezi ulicí Malkovského a Tupolevova+Veselská. V převážné části se na ní nachází val osázený borovicovým pásem. Ve stávajícím UP má tato plocha statut IZ (izolační zeleň). V návrhu UP již statut IZ nebude používán, ve většině případů je převáděn na ZN - plochy nelesní nebo ZP - plochy parkové. V našem případě je však v návrhu statut SM - plochy smíšené. Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco na území s IZ je poměrně obtížné něco postavit, tak plochy se statutem SM jsou naopak primárně určené k zástavbě - cituji z regulativu k UP pro SM:
"(1) Hlavní využití:
· občanské vybavení všeho druhu;
· obchodní zařízení do 5 000 m2 hrubé podlažní plochy a administrativní komplexy do 20 000 m2 hrubé
podlažní plochy;
· stavby pro bydlení;
· nerušící výroba, služby a provozy"
i když ani zeleň není vyloučena:
"(2) Přípustné využití:
· hlavní využití uvedené v plochách lesních ZL, nelesních ZN, parkových ZP, rekreace RP, sportu SP,
veřejného vybavení VV a vodních VO;
· stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury."
Pokud dojde k navrhované změně UP nelze v budoucnu vyloučit, že zelený pás zmizí a bude zastavěn.
Připomínky k územnímu plánu může do 9.12. podat každý občan, viz např.
http://wgp.urm.cz/koncept_up/pripominky/, ale magistrát je povinen připomínku projednat pouze pokud je pod ní 200 podpisů.
Myslíte, že bychom byli schopni v tak krátkém termínu zorganizovat podpisovou akci?
Nevíte někdo, jestli se v předmětném území již nějaká stavba nechystá?
Děkuji
Václav Čadek, Malkovského 594

PřílohaVelikost
UP_puv.jpg82.92 KB
UP_novy.jpg78.03 KB

Odpovědět

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování