Bytový dům Křivoklátská

  • user warning: Table 'vidnernet.drpl1_comments' doesn't exist query: SELECT COUNT(*) FROM drpl1_comments c WHERE c.nid = 63 AND c.status = 0 in /web/htdocs2/vidnernet/home/www/drupal/modules/comment/comment.module on line 992.
  • user warning: Table 'vidnernet.drpl1_comments' doesn't exist query: SELECT c.cid as cid, c.pid, c.nid, c.subject, c.comment, c.format, c.timestamp, c.name, c.mail, c.homepage, u.uid, u.name AS registered_name, u.signature, u.signature_format, u.picture, u.data, c.thread, c.status FROM drpl1_comments c INNER JOIN drpl1_users u ON c.uid = u.uid WHERE c.nid = 63 AND c.status = 0 ORDER BY c.thread DESC LIMIT 0, 50 in /web/htdocs2/vidnernet/home/www/drupal/modules/comment/comment.module on line 992.

Bylo zahájeno územní řízení na 12-patrový bytový dům od BPT Development. Na mapě je to růžový špendlík.

15.4. v 9h je na radnici veřejné projednání.

Více informací:

  • 5.6.2008 zastupitelstvo schvaluje smlouvu o sml. budoucí, kde jako jedna z podmínek pro prodej školky v ul. Malkovského je vydání úz. rozhodnutí na tuto stavbu (čl. 2.1.3).
  • Dokumentace pro EIA: PHA326P - nepodléhá zjišťovacímu řízení